Kalau awak FOLLOW, saya follow sekali !

KliK Ini Sekali taw ! SEKALI JER :)

Thursday, July 7, 2011

PP2-MENCARI IDEA PERNIAGAAN (RANCANGAN PERNIAGAAN)RANCANGAN
PERNIAGAAN

DEFINASI


·        Dokumen bertulis yang dirangka oleh usahawan untuk
merancang aktiviti perniagaan yang akan dijalankan pada masa akan datang
.


·        Memperincikan tujuan sesuatu usaha peneroka perniagaan
serta menerangkan operasi dan jenis aktiviti perniagaan yang akan dijalankan.


·        Juga dikenali sebagai kertas kerja atau cadangan
pinjaman.


TUJUAN-TUJUAN


·        Menyediakan garis panduan dalam usaha memulakan
perniagaan.


·        Mengurangkan kesilapan.


·        Memudahkan kawalan.


·        Meyakinkan pihak-pihak berkepentingan.


·        Menggalakkan penggunaan sumber dengan cekap.


·        Menilai prestasi.


·        Mengenal pasti risiko-risiko kritikal.

SASARAN


·        Usahawan dan pihak pengurusan


·        Bakal pelaburan dan pemberi pinjaman


·        Pembekal


·        Pelanggan


·        Pekerja

FORMAT UTAMA
RANCANGAN PERNIAGAAN


·        Rumusan eksekutif


-     tanggapan umum yang diberi kepada pengguna tentang


     perniagaan yang akan dijalankan
dan perlu ditulis pada


     bahagian hadapan Rancangan
Perniagaan.


-     mengandungi maklumat berikut :


1.    misi syarikat


2.   kelebihan & keunikan barang jualan


3.   perancangan untuk masa hadapan


4.   keperluan


5.   prosuder & penjadualan pembayaran


6.   jumlah modal yang diperlukan


·        Pengenalan


-     bahagian pengenalan merupakan pembuka tirai
dalam sesuatu Rancangan Perniagaa. Maklumat asas perniagaan perlu disertakan
untuk pengetahuan pembaca seperti nama perniagaan, lokasi perniagaan, jenis
perniagaan dan jenis barang atau perkhidmatan yang ditawarkan.


-     Menerangkan latar belakang industri perniagaan yang
dijalankan seperti jenis industri dan keadaan industri, terutama dari segi
perkembangan dan potensi prniagaan pada masa hadapan.


·        Tujuan


-     matlamat jangka pendek dan jangka panjang perniagaan
turut dijelaskan berserta penerangan tentang cara untuk mencapai matlamat
tersebut
dan boleh ditulis seperti berikut:


1.    ’Tujuan Rancangan Perniagaan ini adalah untuk menerangkan
kaedah mengendalikan sesebuah perniagaan yang boleh digunakan oleh pihak
pengurusan dan perkerja dalam organisasi perniagaan tersebut.


2.   Tujuan Rancangan Perniagaan ini adalah untuk mendapatkan
sumber kewangan seperti pinjaman daripada pihak bank atau menarik pelabur untuk
melaburkan modal mereka dalam perniagaan ini’.

·        Latar Belakang Syarikat dan Pemilik atau Rakan Kongsi


-     butir-butir yang diperlukan ialah:


1.    Jenis pemilik perniagaan


2.   senarai nama rakan kongsi dan butir-butir peribadi


3.   senarai nama ahli lenbaga pengarah dan pemegang saham
utama.

·        Struktur organisasi


-     kumpulan pengurusan dan hierarki organisasi formal bagi
sesebuah perniagaan.Dalam bahagian ini fungsi utama jabatan pentadbiran,
pemasaran, pengeluaran, kewangan dan sumber manusia akan diterangkan.Struktur
organisasi perniagaan yang mantap dan berkesan dapat membantu organisasi untuk
mencapai matlamat perniagaannya. Carta organisasi dapat digunakan bagi tujuan
penyelarasan antara bahagian, autoriti, tanggungjawab dan rantaian arahan.

·        Latar belakang projek


-     peneragan mengenai jenis, kos dan potensi masa
depan projek
tersebutdan pertu membuat analisis dari segi nilai kini
bersih, kadar faedah dan pulangan yang dijangka diperoleh pada masa depan.

·        Rancangan Pemasaran


-     bertumpu pada penerangan tentang strategi pemasaran
yang akan digunakan untuk mencapai matlamat pemasaran
perniagaan.


-     Perkara penting yang perlu dimasukkan dalam Rancangan
Pemasaran ialah:


1.    Pelanggan atau penbeli keluaran


Ø  Lokasi dan
sasaran perniagaan


Ø  Anggaran
bilangan pelanggan


Ø  Ciri-ciri dan
kumpulan pelanggan


Ø  Jenis
keputusan yang boleh dipengaruhi gelagat pembeli


2.  Saluran agihan


Ø  Penggunaan
orang tengah


Ø  Pembentukan
strategi pengedaran yang berkesan


3.  Rancangan
bayaran jualan –kaedah pemberian ganjaran              


    dan imbuhan kepada pengedar dan
jurujual


Ø  Gaji tetap


Ø  Bonus


Ø  Komisen


Ø  Campuran gaji
tetap, bonus dan komisen


4.  Strategi
penetapan harga


Ø  Tindak balas
pesaing dari segi harga


Ø  Ramalan
kewangan hasil jualan


5.  Konsep promosi


Ø  Strategi
promosi


Ø  Sokongan
terhadap aktiviti promosi


6.  Ramalan jualan


Ø  Nisbah syer
pasaran firma


Ø  Ramalan
mengikut kadar dan jumlah jualan, kuantiti, dan hasil jualan


7.  Persaingan


Ø  Senarai nama
pesaing dan lokasi penting serta keupayaan pesaing


Ø  Kebersaingan
perniagaan maju dengan perniagaan baru


Ø  Faktor-faktor
persaingan

Rancangan
Pengeluaran dan Operasi


 • Maklumat penting memgenai proses
       pengeluaran adalah seperti berikut:


Ø  Kapasiti mesin


Ø  Perabot


Ø  Lokasi


Ø  Susun atur
loji


Ø  Bahan mentah


Ø  Tenaga kerja
dan kos teknikal

Rancangan
organisasi


 • Melibatkan perancangan
       menyeluruh
  sesebuah organisasi perniagaan
 • Memerlukan penyelarasan antara
       bahagia dala organisasi supaya matlamat dan straregi organisasi dapat
       dilaksanakan.
 • Maklumat penting Rancangan
       Organisasi:


1.    Struktur organisasi


2.   Butir-btir berkenaan kakitangan pengurusan


3.   Butir-butir berkenaan jawatan


4.   imbuhan dan insentif


5.   Belanjawan kos

Rancangan
kewangan


·              Melibatkan perancangan untuk mencari sumber
pembiayaan dan penggunaan dana jangka pendek dan jangka panjang yang sedia ada.

Butir-butiran yang penting ialah:


1.        Kos projek


2.       Sumber pembiayaan


3.       Pinjaman


4.       Sewa beli dan sewa pajak


5.       Susut nilai dan aset tetap


6.       Penyata kewangan proforma


7.       Pengiraan untung


Lampiran
No comments: