Kalau awak FOLLOW, saya follow sekali !

KliK Ini Sekali taw ! SEKALI JER :)

Thursday, July 7, 2011

PP2-MENCARI IDEA PERNIAGAAN (KAEDAH MENAJANA IDEA)

KAEDAH
MENJANA IDEA

1.Kumpulan fokus


 Sekumpulan individu yang menyumbang maklumat dalam format
berstruktur.Terdiri daripada


 Individu yang mempunyai pelbagai kemahiran dan pengetahuan.

2.Sumbang saran


  Satu kaedah berkumpulan bagi mengenal pasti pelbagai idea dan jalan
penyelesaian baru.


  Mengalakkan seseorang untuk menjadi lebih kreatif.

3.Analisis kemahiran tenaga manusia.


  Memberi tumpuan  terhadap
penggunaan tenaga manusia dalam menjana idea perniagaan.


  Kebaikan mengemas kini maklumat tenaga manusia:


a)    Memudahkan proses mengenal pasti
dan menilai kemahiran tenaga manusia dalam organisasi


b)   Membolehkan idea perniagaan
diperoleh daripada pekerja yang mempunyai kemahiran berlainan


c)    Memudahkan proses membuat
keputusan.

PROSES
MEREALISASIKAN IDEA

Faktor-faktor yang mempengaruhi kewujudan
peluang perniagaan

1)    Barang dan perkhidmatan


2)   Persekitaran


3)   Diri


4)   Masyarakat

Faktor –faktor yang perlu dipertimbangkan
sebelum memulakan perniagaan


1)    Sah disisi undang-undang


2)   Kuasa monopoli


3)   Tahap persaingan


4)   Keperluan modal


5)   Risiko

PROSES MEREALISASIKAN IDEA PERNIAGAAN

1)    Menyusun idea


2)   Menilai idea


3)   Mengenal pasti masalah


4)   Melaksanakan idea

No comments: