Kalau awak FOLLOW, saya follow sekali !

KliK Ini Sekali taw ! SEKALI JER :)

Thursday, July 7, 2011

PA2-PEMBANTU RUMAH

ISU - PENDERAAN
PEMBANTU RUMAH
BILIDEAHURAIANA. PUNCA PENDERAAN PEMBANTU RUMAH1.Tiada akta yang
melindungi- Undang-undang di Malaysia tidak merangkumi

pembantu rumah di dalam akta-akta perlindungan

hak pekerja.- Di Indonesia masih belum ada
undang-undangyang khusus
melindungi pekerja-pekerja migran.- Pihak majikan dan agen-agen buruh bebas

mendiskriminasi pembantu rumah tanpa takut

akan diambil tindakan.2.Diskriminasi
daripada agensi-agensi pekerja
asing- Agensi-agensi pekerja asing di Indonesia dan

Malaysia menguasai kebanyakan aspek imigrasi
dan proses penempatan tanpa kawalan oleh kedua-

dua pihak kerajaan.- Pembantu-pembantu rumah menjadi mangsapenyeludupan dan
pekerja paksaan.- Mereka ditipu berkenaan keadaan tempat kerja danjenis pekerjaan,- Dikurung di tempat kerja dan tidak menerima gaji.3.Majikan yang
garang danbengis- Terdapat majikan yang menganggap
pembanturumah sebagai
hamba.- Menjadi garang dan bengis bila
berhadapan denganpembantu rumah.- Menggunakan bahasa yang kesat dan kadang

kadang memukul apabila pembantu rumah membuat

sedikit kesalahan (mengasari mereka dengan

seterika, rotan dan lain-lain).4.Sikap pembantu
rumah- Majoriti pembantu rumah kurang berpelajaran
dan

tidak terdedah kepada cara kerja, budaya dan

keperluan majikan.- Mereka menggunakan bahasa daerah dan tidak

dapat memahami sesuatu arahan dengan tepat dan

cepat.- Majikan kecewa dengan mutu kerja dan
kadangkalamendera pembantu
rumahB.
LANGKAH MENGATASI
PENDERAAN PEMBANTU RUMAH5.Menggubal akta
berkaitanpekerja asing- Memperbaiki perlindungan undang-undang
denganmenggubal akta perlindungan pekerja asing.

-

Meminda akta
pekerjaan dan akta imigresen.

-

Mengenakan
hukuman atau denda yang setimpaldan boleh memberi pengajaran kepada
majikan yangmendera pembantu
rumah.6.Mengemukakan
maklumatlatar belakang
majikan- Sebelum seseorang mengambil pembantu rumah,

kajian tentang latar belakang keluarga serta laporan

psikologi majikan haruslah dikemukakan kepada


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


agensi pekerja
asing.- Akan memberi gambaran tentang latar belakang

majikan yang boleh menjejaskan pekerja asing ketika

bekerja di rumah.7.Perlindungan
insurans- Mewajibkan majikan membeli insurans sebelum

mengambil pembantu rumah asing bekerja di rumah

mereka.- Perlindungan insurans diberikan supaya
pampasan

dapat diberikan sekiranya sesuatu perkara buruk

berlaku kepada pembantu rumah.8.Menggunakan
agensi pekerjaasing yang
diiktiraf- Pengambilan pekerja asing mestilah
melalui agensiyang diiktiraf
oleh kedua-dua kerajaan.- Agensi akan bertanggungjawab memantau jika

pembantu rumah melakukan sesuatu yang tidak

diingini.- Agensi pekerja asing harus dikenakan deposit

sebagai jaminan memastikan pembantu rumah asing

yang mereka tawarkan adalah berkelayakan.9.Menggunakan
pembanturumah tempatan- Menyediakan pusat latihan untuk
melahirkanpembantu rumah
tempatan terlatih.- Menjalani latihan dan dikehendaki menduduki

peperiksaan khas sebelum diberikan sijil yang akan

mempengaruhi gaji serta faedah lain.10. Peranan
masyarakat- Masyarakat harus memberi kerjasama untuk

melaporkan kepada pihak polis jika mengetahui ada

kejadian penderaan pembantu rumah.- Masyarakat harus mengamalkan semangat
kejiranan

dengan mengambil tahu hal yang berlaku di tempat

tinggalnya.C. KESAN PENDERAAN PEMBANTU RUMAH11. Menjejaskan hubungan duanegara- Pembantu rumah asing yang didera akanmembuat aduan kepada negara asal mereka.

-

Negara yang
terlibat akan bertindakbalas.

-

Mengeruhkan
suasana negara yang terlibat.12 Sukar mendapat pembanturumah asing- Pembantu rumah asing tidak mahu lagi
bekerjadi negara ini.

-

Mencari negara
lain yang lebih selamat.

-

Rakyat tempatan
yang bekerja akan menghadapimasalah –
anak-anak akan terbiar tanpa pembanturumah.13 Kerajaan
memperkenalkandasar-dasar baru.- Memperbaiki dasar pengambilan pembantu
rumahasing.

-

Memperkenalkan
pembantu rumah tempatan.

-

Memperkenalkan
insentif kepada mereka yang


bekerja di sektor

pembantu rumah

No comments: