Kalau awak FOLLOW, saya follow sekali !

KliK Ini Sekali taw ! SEKALI JER :)

Thursday, July 7, 2011

PA2-PEMBANTU RUMAH

ISU - PENDERAAN
PEMBANTU RUMAH




BIL



IDEA



HURAIAN



A. PUNCA PENDERAAN PEMBANTU RUMAH



1.



Tiada akta yang
melindungi



- Undang-undang di Malaysia tidak merangkumi

pembantu rumah di dalam akta-akta perlindungan

hak pekerja.



- Di Indonesia masih belum ada
undang-undang



yang khusus
melindungi pekerja-pekerja migran.



- Pihak majikan dan agen-agen buruh bebas

mendiskriminasi pembantu rumah tanpa takut

akan diambil tindakan.



2.



Diskriminasi
daripada agensi-



agensi pekerja
asing



- Agensi-agensi pekerja asing di Indonesia dan

Malaysia menguasai kebanyakan aspek imigrasi
dan proses penempatan tanpa kawalan oleh kedua-

dua pihak kerajaan.



- Pembantu-pembantu rumah menjadi mangsa



penyeludupan dan
pekerja paksaan.



- Mereka ditipu berkenaan keadaan tempat kerja dan



jenis pekerjaan,



- Dikurung di tempat kerja dan tidak menerima gaji.



3.



Majikan yang
garang dan



bengis



- Terdapat majikan yang menganggap
pembantu



rumah sebagai
hamba.



- Menjadi garang dan bengis bila
berhadapan dengan



pembantu rumah.



- Menggunakan bahasa yang kesat dan kadang

kadang memukul apabila pembantu rumah membuat

sedikit kesalahan (mengasari mereka dengan

seterika, rotan dan lain-lain).



4.



Sikap pembantu
rumah



- Majoriti pembantu rumah kurang berpelajaran
dan

tidak terdedah kepada cara kerja, budaya dan

keperluan majikan.



- Mereka menggunakan bahasa daerah dan tidak

dapat memahami sesuatu arahan dengan tepat dan

cepat.



- Majikan kecewa dengan mutu kerja dan
kadangkala



mendera pembantu
rumah



B.




LANGKAH MENGATASI
PENDERAAN PEMBANTU RUMAH



5.



Menggubal akta
berkaitan



pekerja asing



- Memperbaiki perlindungan undang-undang
dengan



menggubal akta perlindungan pekerja asing.

-

Meminda akta
pekerjaan dan akta imigresen.

-

Mengenakan
hukuman atau denda yang setimpal



dan boleh memberi pengajaran kepada
majikan yang



mendera pembantu
rumah.



6.



Mengemukakan
maklumat



latar belakang
majikan



- Sebelum seseorang mengambil pembantu rumah,

kajian tentang latar belakang keluarga serta laporan

psikologi majikan haruslah dikemukakan kepada






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






agensi pekerja
asing.



- Akan memberi gambaran tentang latar belakang

majikan yang boleh menjejaskan pekerja asing ketika

bekerja di rumah.



7.



Perlindungan
insurans



- Mewajibkan majikan membeli insurans sebelum

mengambil pembantu rumah asing bekerja di rumah

mereka.



- Perlindungan insurans diberikan supaya
pampasan

dapat diberikan sekiranya sesuatu perkara buruk

berlaku kepada pembantu rumah.



8.



Menggunakan
agensi pekerja



asing yang
diiktiraf



- Pengambilan pekerja asing mestilah
melalui agensi



yang diiktiraf
oleh kedua-dua kerajaan.



- Agensi akan bertanggungjawab memantau jika

pembantu rumah melakukan sesuatu yang tidak

diingini.



- Agensi pekerja asing harus dikenakan deposit

sebagai jaminan memastikan pembantu rumah asing

yang mereka tawarkan adalah berkelayakan.



9.



Menggunakan
pembantu



rumah tempatan



- Menyediakan pusat latihan untuk
melahirkan



pembantu rumah
tempatan terlatih.



- Menjalani latihan dan dikehendaki menduduki

peperiksaan khas sebelum diberikan sijil yang akan

mempengaruhi gaji serta faedah lain.



10. Peranan
masyarakat



- Masyarakat harus memberi kerjasama untuk

melaporkan kepada pihak polis jika mengetahui ada

kejadian penderaan pembantu rumah.



- Masyarakat harus mengamalkan semangat
kejiranan

dengan mengambil tahu hal yang berlaku di tempat

tinggalnya.



C. KESAN PENDERAAN PEMBANTU RUMAH



11. Menjejaskan hubungan dua



negara



- Pembantu rumah asing yang didera akan



membuat aduan kepada negara asal mereka.

-

Negara yang
terlibat akan bertindakbalas.

-

Mengeruhkan
suasana negara yang terlibat.



12 Sukar mendapat pembantu



rumah asing



- Pembantu rumah asing tidak mahu lagi
bekerja



di negara ini.

-

Mencari negara
lain yang lebih selamat.

-

Rakyat tempatan
yang bekerja akan menghadapi



masalah –
anak-anak akan terbiar tanpa pembantu



rumah.



13 Kerajaan
memperkenalkan



dasar-dasar baru.



- Memperbaiki dasar pengambilan pembantu
rumah



asing.

-

Memperkenalkan
pembantu rumah tempatan.

-

Memperkenalkan
insentif kepada mereka yang


bekerja di sektor

pembantu rumah

No comments: